18088882848
523069651@qq.com
中控微科技有限公司
zhongkongweikeji co.,ltd
尾气处理系统​
    发布时间: 2017-11-03 16:35              尾气处理大概可以分以下几种处理办法:

        密封法:用固体、无臭气体或液体隔断恶臭物质的扩散来源,使恶臭物质不可能进入或只允许不可避免的极少量进入空气; 
        稀释法:用大量无臭气体将含恶臭物质的废气稀释,降低恶臭物质的浓度,从而降低臭气的强度; 
        掩蔽法:在一定范围内施放其它芳香物质以遮盖恶臭物质的臭味; 
        净化法:建立脱臭装置,在恶臭物质排放前,通过物理或化学等方式将恶臭物质捕集起来,使之不能在空气中扩散与传输; 理恶臭或者将恶臭物质转化成无臭物质。一般针对工业企业,都要求采用净化法集中处理恶臭;用净化法集中处。

      深圳市中控微科技有限公司承接大宗气体管道工程,拥有工业高纯阀门管件等高纯产品系列, 详情请致电咨询!